WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Poniżej odnośniki do wykazu chorób wg. załącznika nr 1 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 października 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Dla jasności kategoria: A - zdolny do czynnej służby wojskowej, B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. N - niezdolny. Z - zdolny. Jeśli jest łamane np. A/D to znaczy, że zależy od uznania komisji.

Skrót PZP oznacza Poradnię Zdrowia Psychicznego.

Ze względu na objętość dział podzielony na 3 części:

OBJAŚNIENIA
ROZDZIAŁ I - BUDOWA CIAŁA
ROZDZIAŁ II - SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA, NACZYNIA LIMFATYCZNE I WĘZŁY CHŁONNE
ROZDZIAŁ III - CZASZKA
ROZDZIAŁ IV - NARZĄD WZROKU
ROZDZIAŁ V - NARZĄD SŁUCHU
ROZDZIAŁ VI - JAMA USTNA

ROZDZIAŁ VII - NOS, GARDŁO, KRTAŃ
ROZDZIAŁ VIII - SZYJA, KLATKA PIERSIOWA, KRĘGOSŁUP
ROZDZIAŁ IX - NARZĄD ODDECHOWY
ROZDZIAŁ X - UKŁAD KRĄŻENIA
ROZDZIAŁ XI - UKŁAD TRAWIENNY

ROZDZIAŁ XII - NARZĄD MOCZOWO-PŁCIOWY
ROZDZIAŁ XIII - GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
ROZDZIAŁ XIV - INNE CHOROBY WEWNĘTRZNE
ROZDZIAŁ XV - UKŁAD NERWOWY
ROZDZIAŁ XVI - STAN PSYCHICZNY
ROZDZIAŁ XVII - KOŃCZYNY
ROZDZIAŁ XVIII - NOWOTWORY
ROZDZIAŁ XIX - NARZĄD RODNY

 

tgtgtttttttttttttttzzttt| główna | zapowiedzi | linki | historia | relacje | kontakt | poradnik - pobór stop |